Polityka Bezpieczeństwa firmy YANGO Sp. z o.o.

1. Wszelkie dane i informacje przedstawione na stronach internetowych, należących do firmy YANGO Sp. z o.o., mają na celu umożliwienie ogólnej orientacji Użytkowników. Właściciel stron nie bierze odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z wykorzystania informacji lub danych znajdujących się w portalu. Strony internetowe należące do firmy YANGO Sp. z o.o. znajdują się pod adresami:
1) https://yango.pl
2) https://sklep.yango.pl
3) https://b2b.yango.pl
4) https://www.kurkumina95.pl
5) https://grzybreishi.pl

2. Przestrzegamy prawa do ochrony danych osobowych i prywatności. Osoby odwiedzające nasze strony informujemy, że dane z formularza rejestracyjnego i innych formularzy przechowujemy przez czas niezbędny do obsługi zarejestrowanych użytkowników. Z chwilą wyrejestrowania z serwisu dane Użytkownika zostają usunięte z systemu. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

3. Nasze strony używają mechanizmu „cookies”, tzn. plików zapisywanych na komputerze internauty. Są to małe pliki tekstowe tworzone i wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Informacje, które gromadzimy na podstawie zapisów serwera www (logi systemowe tzn. informacje pozwalające ustalić, skąd nastąpiło połączenie) zbierane są w celach statystycznych. Tak zbierane informacje są wykorzystywane w sposób nienaruszający prawa do prywatności.

4. Udostępnione dane osobowe rejestrujemy na obsługującym nas serwerze. Wykorzystujemy gromadzone dane wyłącznie do celów zgodnych z regulaminem strony i nie udostępniamy, nie wypożyczamy i nie sprzedajemy danych osobowych bez Państwa wiedzy i zgody.

5. Zobowiązujemy się do ścisłego przestrzegania ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, tzw. RODO.

6. Wprowadzone dane osobowe mogą zostać przez Użytkownika w każdej chwili usunięte, zaktualizowane lub zmienione. Mogą Państwo w każdej chwili wyrejestrować się z naszej bazy danych i zrezygnować z kontaktu z naszym portalem. Po rezygnacji wszystkie dane osobowe usuwamy niezwłocznie.

7. Wykorzystujemy technologię e-mail do przesyłania dokumentów, informacji o nowościach w ofercie i powiadomień związanych ze świadczonymi przez nas oraz naszych partnerów usługami. Wykorzystujemy wyłącznie adresy podane dobrowolnie przez Klientów i użytkowników internetu. Korespondencję elektroniczną zawierającą dane osobowe i adres e-mail wykorzystujemy wyłącznie do prowadzenia spraw związanych z naszą działalnością oraz kontaktem z użytkownikami, którzy zarejestrowali się w serwisie.

8. Na naszych stronach znajdują się linki do innych stron w internecie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ochronę Państwa danych na tych stronach, jak i za treść, kompletność i aktualność informacji oraz danych umieszczonych na nich.

9. Na naszych stronach wykorzystywane są technologie śledzenia zachowań użytkowników m. in. firm Google oraz Facebook.

10. Korzystając z naszych stron wyrażają Państwo akceptację dla naszej polityki bezpieczeństwa i polityki prywatności. Jeśli nie zgadzają się Państwo z powyżej wymienionymi dokumentami, prosimy nie korzystać ze stron naszej firmy.

11. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące powyższych zagadnień, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem e-mail: yango@yango.pl

12. Zarówno nasza działalność jak i działalność użytkowników portalu podlega polskiemu prawu, a miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy YANGO Sp. z o.o.