Warunki uczestnictwa w modelu subskrypcyjnym Yango

Poniższe warunki uczestnictwa w modelu subskrypcyjnym Yango (zwanym dalej subskrypcją), stają się wiążące w momencie zawarcia umowy między Klientem a firmą Yango Sp z o.o. ul. Granitowa 3/14, 02-681 Warszawa (zwaną dalej Yango).

1. Uczestnictwo

Oferta jest dostępna jedynie dla Klientów posiadających konto w sklepie www.yango.pl, z polskim adresem dostawy. W czasie rejestracji Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych niezbędnych danych osobowych. Klient jest także zobowiązany do zabezpieczenia swoich danych dostępowych.

2. Zawarcie umowy

Zaproponowanie Klientowi wyboru subskrypcji w jego koszyku zakupowym nie jest ofertą wiążącą. Wiążący jest moment wyboru konkretnego modelu subskrypcyjnego przez Klienta i potwierdzenia go poprzez kliknięcie „kup teraz“. Klient otrzymuje mailowo automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia (potwierdzenie zamówienia) wraz z subskrypcją.

Przy wyborze płatności przelewem umowa wchodzi w życie wraz z wysłaniem przez Yango informacji o płatności. Ta informacja jest wysyłana do Klienta w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

3. Model subskrypcyjny

3.1 Zasady ogólne

Subskrypcja to odpłatny program rabatowy, z którego można skorzystać wyłącznie w związku z zakupem towaru. Kupując subskrypcję, klient otrzymuje pewną podstawową zniżkę na swoje zamówienia w sklepie internetowym yango.pl w czasie określonym w subskrypcji. W zależności od wybranego okresu klient otrzymuje stały rabat na wszystkie grupy produktów lub marki (tzw. rabat premium) w czasie określonym w subskrypcji. Rabat podstawowy  jest doliczany do ściśle ustalonego rabatu premium.

Subskrypcja adresowana jest jedynie do klientów detalicznych, dlatego maksymalna wartość roczna zamówionych towarów nie może przekroczyć 10000 zł (wyłączając koszty dostawy oraz przed naliczeniem innych rabatów). Kupno subskrypcji w celach komercyjnych nie jest dozwolone. Yango  zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania ofert umownych, które wydają się być składane w celu komercyjnej odsprzedaży towarów.

Wybrana subskrypcja jest ważna tylko w powiązaniu z Kontem Klienta, do którego został zamówiony. Subskrypcja nie może być przeniesiony na inne konto klienta. Do jednego konta klienta może zostać przypisany tylko jeden plan subskrypcyjny.

Subskrypcja ma zastosowanie tylko z polskim adresem dostawy.

3.2 Zniżki, wyłączenie z rabatów

Rabat zostanie automatycznie odliczony od kwoty zamówienia w zależności od wariantu modelu subskrypcyjnego. Potrącenie następuje przed doliczeniem kosztów dostawy.

Rabaty oferowane przez yango w zakładce promocje łączą się z subskrypcją, o ile wyraźnie nie zaznaczono tego inaczej. Produkty oznaczone w sklepie jako promocje, podlegają rabatowi w ramach subskrypcji. Yango zastrzega sobie prawo do wyłączenia produktów z promocji bez podania przyczyny.

Wypłata w gotówce nagromadzonego poprzez Plan oszczędnościowy rabatu nie jest możliwa.

Czasowe bądź stałe akcje promocyjne(kody rabatowe) nie podlegają subskrypcji. Yango ma prawo wyłączyć niektóre artykuły z Planu oszczędnościowego bez podania przyczyny.

3.3 Terminy

Okres obowiązywania subskrypcji zależy od wybranego wariantu. Po upływie określonego czasu wygasa automatycznie. Klient zostanie poinformowany o wygaśnięciu dotychczasowej subskrypcji na adres e-mail podany przez niego przy zakupie modelu subskrypcyjnego, w dniu wygaśnięcia dotychczasowej subskrypcji. Przedłużenie subskrypcji jest możliwe jedynie w sytuacji, kiedy Yango zaoferuje Klientowi taką możliwość. Klient nie ma prawa żądać ponownego włączenia modelu subskrypcyjnego.

3.4 Ceny i koszty wysyłki

Cena wiążąca to cena obowiązująca w momencie składania zamówienia. Ceny zawierają ustawowy podatek VAT.

Do zamówionego modelu subskrypcyjnego nie są doliczane koszty dostarczenia czy przesyłki.

3.5 Metody płatności, terminy, opóźnienia

Plan oszczędnościowy może zostać opłacony dowolną metodą płatności oferowaną w sklepie.

W przypadku płatności przelewem należy uiścić opłatę w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o płatności. Wiążący jest dzień wpływu płatności na konto Yango. Jeżeli w ciągu 7 dni określona kwota nie wpłynie na konto Yango, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

Jeżeli Klient spóźni się z płatnością, Yango zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta opłatą za monit. Przedstawienie dowodu o powstaniu niewielkiej szkody lub o niepowstaniu szkody leży po stronie Klienta.

3.6 Informacje o statusie Planu oszczędnościowego

Po zalogowaniu się do Konta, Klient może w każdym momencie sprawdzić status swojej subskrypcji.

4. Prawo do odstąpienia od umowy

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty zakupu subskrypcji. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która nie zawiera transakcji w celu gospodarczym lub związanym z działalnością zawodową. Poniższe zasady odnoszą się do prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z serwisem klienta.

5. Rezygnacja

a. Klient ma prawo w każdym momencie zrezygnować z Planu oszczędnościowego ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny. Wypowiedzenie można wysłać poprzez email na adres bok@yango.pl. W takim wypadku nie należy się zwrot poniesionych kosztów.

b. Na podstawie istotnych powodów Yango ma prawo wypowiedzieć bezterminowo umowę modelu subskrypcyjnego. Istotnymi powodami są przede wszystkim:

Niedotrzymanie przez Klienta warunków umowy.

Podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych informacji.

Wypowiedzenie następuje w formie elektronicznej. Po wysłaniu wypowiedzenia umowy, Yango dezaktywuje subskrypcję.

6. Zmiany warunków

Yango zastrzega sobie prawo do całkowitej rezygnacji z modelu subskrypcyjnego lub też do jednostronnej zmiany bądź uzupełnienia warunków uczestnictwa, jeżeli związane jest to z koniecznością rozwiązania powstałych problemów, dostosowania się do wprowadzonych zmian prawnych i technicznych, jeżeli nie stawia to Klienta w niekorzystnej sytuacji sprzecznej z zasadą dobrej woli. O wprowadzanych zmianach Yango poinformuje Klienta drogą e-mailową. Zmiany uznaje się za zaakceptowane, jeżeli w ciągu dwóch tygodni od informacji o ich wprowadzeniu Yango nie zostanie poinformowany, w formie pisemnej, o ich odrzuceniu.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password