Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Choroba ta związana jest ze zmniejszonym przepływem powietrza w drogach oddechowych i może doprowadzić do niepełnosprawności oddechowej.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) – poważne nieuleczalne schorzenie układu oddechowego

Przewlekła obturacyjna choroba płuc związana jest ze zmniejszonym przepływem powietrza w drogach oddechowych. Następstwem choroby są zmiany pozapłucne, jest to więc schorzenie pozaustrojowe i wielonarządowe.

POChP to przewlekły stan zapalny prowadzący do niepełnosprawności oddechowej, a niedostosowany styl życia i brak leczenia mogą sprawić, że schorzenie to okaże się śmiertelne.

Przebieg choroby

Symptomy ze strony układu oddechowego to głównie: przewlekły kaszel, świszczący oddech, duszności, ogólne osłabienie i niewydolność fizyczna. Jako, że POChP dotyczy również chorób współistniejących, do objawów pozapłucnych należą: zmniejszenie masy ciała, niedostateczne odżywienie organizmu, refluks żołądkowo-przełykowy, osłabienie mięśni szkieletowych, zmniejszenie gęstości tkanki kostnej, niedokrwistość, zaburzenia wydzielania hormonów, schorzenia sercowo-naczyniowe (nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie płucne, niewydolność serca, choroba wieńcowa, zawał serca, niedokrwienie kończyn i mózgu i udar mózgu), cukrzyca typu II, zaburzenie prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego (ze stanami lękowymi i depresją włącznie).

Rozpoznanie POChP

W pierwszej kolejności odbywa się wywiad z chorym u lekarza internisty. Jeżeli badany skarży się na przewlekły kaszel z odksztuszaniem plwociny oraz nieprzemijające duszności, a dodatkowym czynnikiem jest nałóg palenia tytoniu – pacjenta kieruje się na badanie spirometryczne – podstawowe badanie pozwalające zdiagnozować przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Polega ono na pomiarze objętości i pojemności płuc oraz przepływu powietrza w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Pozwala to na ustalenie stopnia zaawansowania schorzenia:
• stopień I to łagodna postać POChP;
• Stopień II – postać umiarkowana, w której występują kaszel, odkrztuszanie plwociny i duszność wysiłkowa;
• stopień III – ciężka postać choroby, w której objawy są bardziej nasilone;
• stopień IV – bardzo ciężka postać POChP, w której dochodzi do ostrej niewydolności oddechowej i prawokomorowej niewydolności serca, co stanowi poważne zagrożenie życia.

Poza spirometrią wykonuje się rentgen klatki piersiowej, gazometrię (badanie krwi pozwalające wykryć zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i nieprawidłowości wymiany gazowej w organizmie).

Kilka metod leczenia POChP

Istnieją następujące sposoby leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc :

1. Farmakologiczne: stosuje się tu leki rozszerzające oskrzela (β-mimetyki, cholinolityki, metyloksantyny lub kombinacje tych substancji) podawane w formie wziewnej. W zaostrzonych postaciach choroby sięga się również po leki sterydowe – glikokortykoidy (beklometazon, budezonid, triamcynolon i flutikazon), których stosowanie wywołuje jednak wiele powikłań (uszkodzenie mięśni obwodowych i oddechowych oraz – w przypadku długotrwałego stosowania – nasilenie ostrej niewydolność oddechowej).

2. Tlenoterapia ma na celu zmniejszenie ciśnienia w tętnicy płucnej oraz wywołanie wzrostu ciśnienia parcjalnego w krwi tętniczej, w celu lepszego dotlenienia serca. Tlenoterapia przeprowadzana jest w warunkach domowych i stosowana jest po to, aby polepszyć jakość życia chorego oraz maksymalnie je wydłużyć.

3. Wentylacja mechaniczna
• inwazyjna - prowadzona jest na oddziałach szpitalnych poprzez rurkę intubacyjną lub tracheotomijną. Jest to sztuczne wspomaganie oddychania, niosące jednak ze sobą ryzyko poważnych powikłań - rurka wprowadzona do dróg oddechowych znacznie zwiększa możliwość wystąpienia infekcji bakteryjnych i uniemożliwia normalne przyjmowanie posiłków;
• nieinwazyjna – polega na wspomaganiu oddychania bez konieczności stosowania intubacji, wentylacja odbywa się za pomocą masek twarzowych lub nosowych oraz ustników;

4. Operacje chirurgiczne wykonywane są w celu zmniejszenia objętości płuc – wycina się pęcherze rozedmowe lub dokonuje przeszczepu płuca. Bardzo wyraźnie usprawnia to oddychanie, jednak szansa przeżycia po przeszczepie wynosi jedynie 50%, przy czym osoby po 65 roku życia często nie kwalifikują się do operacji.

5. Rehabilitacja ma zapobiec postępowi choroby oraz usprawnić funkcjonowanie układu oddechowego, a także złagodzić objawy i zwiększyć tolerancję organizmu na wysiłek. Regularne ćwiczenia oddechowe poprawiają ogólny stan zdrowia i zmniejszają ryzyko powikłań oraz śmierci wskutek POChP.

Najczęstsze przyczyny POChP i związana z nimi profilaktyka

Do najczęstszych czynników wywołujących POChP należy dym tytoniowy. Odpowiada on za blisko 90% przypadków przewlekłej obturacyjnej choroby płuc . Palenie bierne również stanowi czynnik ryzyka. Inne przyczyny to:
1. zanieczyszczenie powietrza;
2. praca w warunkach wysokiego stężenia pyłów organicznych i nieorganicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych;
3. ciężkie choroby układu oddechowego przebyte w dzieciństwie (zapalenie płuc, gruźlica, stale utrzymująca się kolonizacja bakteryjna oskrzeli);
4. mniejsza pojemność płuc wykształcona w procesie rozwoju układu oddechowego;
5. niedobór alfa1-antytrypsyny – białka obecnego w osoczu krwi, które hamuje wydzielanie enzymów proteolitycznych wydzielanych przez granulocyty obojętnochłonne obecne w naciekach zapalnych oskrzeli (u osób cierpiących na POChP).

Prewencja

Zapobieganie POChP to przede wszystkim edukacja pacjenta w zakresie zdrowego stylu życia (właściwej diety i regularnej aktywności fizycznej) oraz budowanie świadomości na temat szkodliwości palenia tytoniu. Walka z już istniejącym nałogiem palenia papierosów jest równie istotna. Właściwie zbilansowana dieta bogata jest w nienasycone kwasy tłuszczowe, pełnowartościowe białko, węglowodany złożone oraz niezbędne witaminy i minerały. Jest to ważne ze względu na fakt, iż przy POChP często dochodzi do niedowagi i zmniejszenia masy ciała. Wynika to z trudności w przyjmowaniu posiłków z powodu duszności i osłabionego wchłaniania w przewodzie pokarmowym (organizm zużywa więcej energii na zapewnienie prawidłowego odżywienia mięśni oddechowych, które wykonują znacznie wzmożona pracę w POChP). Właściwie dobrane składniki pokarmowe pozwalają zmniejszyć zagrożenie niedożywienia. Aby obniżyć ryzyko wystąpienia POChP zaleca się również regularne szczepienia przeciw grypie i pneumokokom (zwłaszcza u osób po 65 roku życia).

[su_accordion]
[su_spoiler title="Bibliografia" style="fancy"]

Jasik A., Marcinowska - Suchowierska E., Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Borgis Postępy Nauk Medycznych 2009, nr. 5, s. 340-344, online:

http://www.czytelniamedyczna.pl/3122,przewlekla-obturacyjna-choroba-pluc.html, dostęp [16.03.2018]

dr med. Mejza F., Przyczyny POChP, 20.08.2010,

https://pochp.mp.pl/podstawoweinformacje/54199,przyczyny-pochp, dostęp [16.03.2018]

[/su_spoiler]
[/su_accordion]

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota January February March April May June July August September October November December

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password