On:
list W: Cukrzyca person Dodane przez:

Nerki – ważne organy dla organizmu

Nerki warunkują homeostazę, czyli zaopatrzenie komórek organizmu we wszystkie niezbędnie substancje do jego prawidłowego funkcjonowania.

Nerki są częścią układu moczowo-płciowego. Mają kształt ziarna fasoli, intensywny brązowo-czerwony kolor (ze względu na krew, którą stale filtrują. Produkują mocz (płyn zawierający niepotrzebne i szkodliwe produkty przemiany materii), warunkują homeostazę (równowagę kwasowo-zasadową i wodno-elektrolitową ustroju, jednakową objętość krwi i płynu pozakomórkowego, jednakowe ciśnienie osmotyczne osocza i tegoż płynu, i takie samo stężenie jonów wodorowych i wodorowęglanowych w obu tych środowiskach). Przy ich udziale pH krwi utrzymywane jest na względnie stałym poziomie. Odpowiadają też za prawidłową gospodarkę wapniowo-fosforanową.

Jak zbudowane są nerki?

Mają niezwykle skomplikowaną budowę, którą można podzielić na:

1) budowę zewnętrzną, w której ze względu na przestrzenny charakter tych narządów wyróżnia się: dwie powierzchnie (przednią i tylną), dwa bieguny (górny i dolny) oraz dwa brzegi (przyśrodkowy i boczny). Na powierzchni bieguna przyśrodkowego znajduje się zagłębienie nerki, czyli tzw. wnęka, w niej znajduje się ujście tętnicy nerkowej, którą dopływa krew. W tym miejscu obecne są również naczynia chłonne, włókna nerwowe i moczowód. Narządy te otoczone są trzema osłonami: od zewnątrz znajduje się powięź nerkowa, pod nią umiejscowiona jest warstwa tłuszczowa, a najbardziej wewnętrzna – torebka włóknista;
2) budowę wewnętrzną

Skomplikowana budowa wewnętrzna i nefron jako podstawowa jednostka nerki

W obrębie wewnętrznej struktury nerka posiada:
1. korę (część zewnętrzną);
2. rdzeń (część wewnętrzną) zbudowany ze stożkowatych struktur zwanych piramidami nerkowymi (jest ich od 5 do 18). W wierzchołku każdej z takich piramid znajdują się kielichy nerkowe – ujścia przewodów wyprowadzających mocz do miedniczki nerkowej. Z niej mocz dalej płynie do moczowodu.

Podstawową jednostką funkcjonalną i strukturalną miąższu nerki jest nefron. Jest to ślepo zakończony kanalik, którego ściany zbudowane są z komórek nabłonkowych. Jedna nerka posiada w swojej strukturze nawet 1,5 miliona nefronów. Większa część pojedynczego nefronu znajduje się w korze (warstwie zewnętrznej) nerki; jedynie pętla Henlego i część przewodu zbiorczego wnikają do rdzenia.

Rola nerek

Nerki pełnią też inne ważne role:
1. Regulacja ciśnienia tętniczego krwi (dzięki produkcji reniny - hormonu podnoszącego ciśnienie krwi);
2. Stymulacja produkcji erytrocytów (czerwonych krwinek) – za sprawą syntezy erytropoetyny;
3. Rozszerzenie naczyń krwionośnych (dzięki wytwarzaniu prostaglandyn i kininy);
4. Wytwarzanie aktywnej formy witaminy D;
5. Utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej oraz zapewnienie jednakowej objętość krwi i płynu pozakomórkowego, jednakowe ciśnienie osmotyczne osocza i tegoż płynu i takie samo stężenie jonów wodorowych i wodorowęglanowych w obu tych środowiskach;
6. Glukogeogeneza (produkcja glukozy w okresach głodu).

Schorzenia nerek

1. Kamienie nerkowe (fosforanowo-wapniowe, szczawianowo-wapniowe lub moczanowe, czyli tzw. bezcieniowe niewidoczne w badaniu USG) powodujące kamicę nerkową wynikają z błędów dietetycznych. Dochodzi do niej wtedy, gdy w nerkach wytrącają się związki chemiczne tworzące złogi zatykające przewody nerkowe. Istnieje jeszcze kamica cystynowa, będąca wadą wrodzoną;
2. Przewlekła niewydolność nerek – każde uszkodzenie nerek utrzymujące się dłużej niż 3 miesiące;
3. Kłębuszkowe zapalenie nerek;
4. Nefropatia cukrzycowa lub inaczej choroba cukrzycowa nerek, czy zespół Kimmelstiela-Wilsona to uszkodzenie miąższu nerek w wyniku przewlekłej hiperglikemii;
5. Odmiedniczkowe zapalenie nerek – jedna z najcięższych chorób zakaźnych nerek wywołana infekcją bakteriami Escherichia Coli;
6. Choroba cienkich błon podstawnych to znacznie zmniejszona grubość błony podstawnej naczyń włosowatych kłębuszków nerkowych;
7. Torbielowate choroby nerek (mogą być nabyte lub wrodzone) – wśród torbielowatych chorób nerek nieuwarunkowanych genetycznie wyróżniamy torbiele proste, torbiele zatoki nerkowej i nabytą torbielowatość nerek;
8. Wielotorbielowatość nerek – uwarunkowane jest genetycznie i polega na tworzeniu się licznych torbieli w rdzeniu i korze nerki;
9. Nefropatia analgetyczna – śródmiąższowe zapalenie nerek spowodowane nadużywaniem leków przeciwbólowych;
10. Nefropatia IgA – odkładanie się złogów immunoglobuliny w mezangium;
11. Nefropatia toczniowa – toczeń rumieniowaty układowy uszkadzający miąższ nerek;
12. Zespół Alporta jest chorobą o podłożu genetycznym i charakteryzuje się przede wszystkim krwiomoczem;
13. Białkomocz (zespół nerczycowy lub inaczej nefrotyczny), czyli nadmierna utrata białka z moczem;
14. Zespół zmiażdżenia – zaburzona czynność wydalnicza nerek, prowadząca do ostrej niewydolności tych narządów;
15. Zespół hemolityczno-mocznicowy – występuje głównie u niemowląt i małych dzieci;
16. Nowotwory nerek (np. reninoma, czy występujący u dzieci guz Wilmsa).


Bibliografia

Prof. Dr hab. Kokot F., Budowa układu moczowego, online: https://nefrologia.mp.pl/choroby/chorobyudoroslych/57153,budowa-ukladu-moczowego, dostęp [16.03.2018]
Czubaj A., Drela N., Układ moczowy (układ wydalniczy) człowieka, online: http://www.biol.uw.edu.pl/zfz/wp-content/uploads/2016/12/Układ-moczowy1.pdf, dostęp [16.03.2018]
Układ moczowo-płciowy, http://docplayer.pl/5860629-Uklad-moczowo-plciowy.html, dostęp [16.03.2018]
Myśliwiec M., Choroby nerek, Anatomia i fizjologia nerek, wyd. I, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2008


Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota January February March April May June July August September October November December

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password